(vasemmalta oikealle, från vänster till höger) Oda, Paula, Sarah, Anton, Katarina
(vasemmalta oikealle, från höger till vänster) Oda, Paula, Sarah, Anton, Katarina

Turun Opiskelijoiden Pohjola-Norden ry, lyhyesti TOPN ry, valitsee syykokouksessaan hallituksen. Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen hallintoa ja järjestää toimintaa jäsenille. / Pohjola-Norden för studerande i Åbo rf, förkortad TOPN rf, väljer en ny styrelse i höstmötet. Styrelsen tar hand om föreningens administration och organiserar evenemang för medlemmar.

Vuoden 2020 hallitus / Styrelse för året 2020

Paula Pukkinen
Puheenjohtaja / Ordförande
Katarina Rancken
Varapuheenjohtaja / Vice ordförande
Sarah Selei
Sihteeri / Sekreterare
Anton Westerstråhle
Taloudenhoitaja / Kassör
Oda Söderman
Tapahtumakoordinaattori / Evenemangskoordinator

Oletko kiinnostunut hallitustoiminnasta? Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä hallitukseen sähköpostilla info.topn@gmail.com tai puheenjohtajaan puheenjohtaja.topn@gmail.com. / Vill du vara med i styrelsen? För mer info, kontakt styrelsen via e-post info.topn@gmail.com eller ordföranden puheenjohtaja.topn@gmail.com.

Lähde mukaan hallitustoimintaan! / Kom med till styrelsen!