TOPN järjestää vuosittain jäsenmatkan, joka toinen vuosi kauemmas ja joka toinen vuosi lähempänä sijaitsevaan kohteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaukaisemmat kohteet ovat usein jossain toisessa Pohjoismaassa ja lähempänä olevat kohteet kotimaassa.

Vuoden 2020 ekskursion kohde tulee sijaitsemaan kotimaassamme Suomessa! Lisätietoa tulossa!

Vuoden 2019 jäsenmatka järjestettiin yhteistyössä Turun yliopiston pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestön, Skandica ry:n, kanssa. Matkan päämääränä oli Pohjoismaiden kaukaisin kolkka, nimittäin Islanti!

Suuri kiitos sponsoreillemme matkamme mahdollistamisesta!
Suuri kiitos sponsoreillemme matkamme mahdollistamisesta!