TURUN OPISKELIJOIDEN POHJOLA-NORDEN RY.
TOIMINTASUUNNITELMA 2017

1. Johdanto

Turun opiskelijoiden Pohjola-Norden ry:n tavoitteena on:

  • edistää Turun alueen nuorten Pohjola-tietoutta ja kanssakäymistä muiden pohjoismaalaisten nuorten kanssa
  • järjestää pohjoismaisia tapahtumia ja toimintaa
  •  ylläpitää tiiviitä yhteyksiä kattojärjestö Pohjola-Nordenin Nuorisoliittoon, muihin paikallisosastoihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin jäsenjärjestöihin sekä muihin Turun seudulla vaikuttaviin järjestöihin, joiden toiminta on kytköksissä Pohjoismaihin
  •  osallistua Turussa järjestettäviin pohjoismaisiin tai kansainvälisyyttä edistäviin kulttuuri- ja tiedotustapahtumiin
  • tarvittaessa ottaa kantaa Pohjoismaita koskettaviin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

2. Yhdistyksen toiminta

Turun opiskelijoiden Pohjola-Nordenin toiminnan tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Pohjoismaita eli Suomea, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Islantia sekä Ahvenanmaata, Färsaaria ja Grönlantia Turun alueella erityisesti 15–29-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys järjestää kieli- ja kulttuurikursseja, teemailtoja, matkoja, seminaareja ja kulttuuritoimintaa sekä tarvittaessa tukee Pohjoismaihin lähteviä nuoria.

Säännöllistä toimintaa ovat muun muassa teatterivierailut, elokuva-aamut sekä pohjoismaiset juhlat. Tapahtumien on tarkoitus olla helposti lähestyttäviä sekä tutustuttaa jäseniämme pohjoismaiseen kulttuuriin ja pohjoismaisiin kieliin sekä madaltaa kynnystä käyttää ruotsia. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen myös mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pohjoismaisissa kysymyksissä. Ensi vuonna on aikomuksena herätellä henkiin Babbelklubben- ja Chillkväll-nimillä kulkenut tapahtumakonsepti. Konseptin ideana on ollut järjestää tapahtumia, joissa keskustellaan vain ruotsin kielellä (tai muilla pohjoismaisilla kielillä).

Järjestämme kahdesti vuodessa uusien jäsenten illan, ja pyrimme tavoittamaan Nordjobbkesätyöohjelmaan hakevat turkulaiset nuoret järjestämällä erityisen teemaillan keväällä.

Syksyisin TOPN on perinteisestä järjestänyt matkan johonkin Pohjoismaahan. Tulevana vuonna matkan suunnittelemiseksi perustetaan erillinen työryhmä. Joka toinen vuosi matka on tehty kauemmaksi ja joka toinen vuosi vähän lähemmäksi. Koska kuluvana vuotena kävimme Tanskassa, tulee ensi vuoden matka suuntautumaan Ahvenanmaalle, joka sijaitsee lähempänä Turkua.

Ensi vuodeksi suunnitellusta toiminnasta on erillinen toimintakalenteri.

3. Kokoukset

Hallitus järjestää kokouksia tarpeen mukaan, yleensä noin joka kolmas viikko kesäkuukausia lukuun ottamatta. Näistä kokouksista kaksi on toimintaseminaareja, joissa suunnitellaan tulevan puolivuotiskauden toimintaa. Hallituksen kokoukset ovat avoimia hallituksen jäsenten lisäksi myös muille toiminnasta kiinnostuneille. Sääntömääräisiä kokouksia on kaksi vuodessa: kevät- ja syyskokous.

Yhdistys tukee tarvittaessa edustajiensa osallistumista Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton, paikallisosastojen tai muiden yhteistyötahojen kanssa järjestettäviin kokouksiin.

4. Yhteistyö eri tahojen kanssa

Yhdistys tekee yhteistyötä Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ja sen paikallisosastojen kanssa. Yhdistys pitää yhteyttä pohjoismaisiin sisarjärjestöihin Föreningarna Nordens Ungdomsförbundin kautta. Yhteistyötä tehdään myös Pohjola-Nordenin ja sen Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirin sekä Turun paikallisyhdistyksen kanssa. Yhdistyksellä on ollut edustaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirin hallituksessa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös Turun yliopiston ja Åbo Akademin pohjoismaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestöt Skandica ry ja Östsvea rf.

Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös muiden – niin kotimaisten kuin pohjoismaisten – nuorisojärjestöjen kanssa. Yhdistys myös tukee mahdollisuuksien mukaan jäsentensä osallistumista yhteistyössä järjestettäviin tapahtumiin etupäässä matkakustannusten osalta.

5. Tiedotus

Tiedotus yhdistyksen toiminnasta tapahtuu pääasiassa sähköpostilistan ja sosiaalisen median yhteisöalustojen kautta. Käytämme lisäksi aktiivisesti myös blogia ja PNN:n nettisivuja. Hyödynnämme tiedotuksessa myös Turun kaupungin tapahtumakalenteria internetissä, Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton uudistuvaa Nordhumla-jäsenlehteä ja Pohjola-Nordenin Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirin lehteä. TOPN:lla on myös omaa tiedotusmateriaalia, kuten julisteita ja esitteitä.

6. Jäsenistö

Yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa jäsenmääräänsä. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto on päättänyt poistaa jäsenmaksun vuodesta 2014 alkaen, mikä helpottaa uusien jäsenten liittymistä. Rekrytoimme uusia jäseniä jatkamalla tänä vuonna aloitettua lukiokierrosta, jolla käymme kertomassa yhdistyksestämme ja toiminnastamme Turun lukioissa. Lisäksi kerromme toiminnastamme ja hankimme uusia jäseniä ständillä Ready, Study, Go Turku -messuilla, joka on tarkoitettu kaikille uusille turkulaisille korkeakouluopiskelijoille.

Yhdistyksen jäsenrekisteristä on huolehtinut Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry, mutta tulevana vuotena vastuu jäsenrekisterin ylläpidosta siirtyy pääasiallisesti yhdistyksen itse hoidettavaksi. Rekisterin ylläpitovastuusta sovitaan hallituksen kesken.

7. Talous

Yhdistys rahoittaa toimintansa osallistumismaksuilla, yleisellä varainkeräyksellä sekä hakemalla avustuksia esim. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitolta, Pohjola-Nordenilta ja pohjoismaisilta kulttuurirahastoilta. Avustuksista merkittävin on Turun kaupungin toiminta-avustus. Yhdistyksen vuoden 2017 taloudesta on laadittu erillinen talousarvio.