TOPN järjestää vuosittain jäsenmatkan, joka toinen vuosi kauemmas ja joka toinen vuosi lähempänä sijaitsevaan kohteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaukaisemmat kohteet ovat usein jossain toisessa pohjoismaassa ja lähempänä olevat kohteet kotimaassa. Vuonna 2017 TOPNin matka suuntautuu Suomen autonomiseen ruotsinkieliseen maakuntaan, Ahvenanmaalle.

Matkatyöryhmää vetää hallituksen varapuheenjohtaja Katarina Karjalainen.